Meer Info?
Dit is een afwijkende periode. Vraag uw persoonlijke offerte aan.

-

Meer informatie ?

Kom en geniet van een schitterend verblijf vol leuke herinneringen voor jong en oud!

 • Vul een waarde groter dan of gelijk aan 1 in.

Disclaimer

1. De eigenaar van deze website is © Zeewind nv, Bredene

De informatie en het woningaanbod op deze website wordt door Zeewind nv met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle informatie is echter vrijblijvend, zodat aan de gegevens op de website geen rechten kunnen worden ontleend. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Zeewind nv berusten bij Zeewind nv. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Zeewind nv de informatie vermeld op de website te verveelvoudigen of openbaar te maken voor commercieel gebruik. Op de foto’s berusten auteursrechten en deze mogen niet gereproduceerd worden zonder toestemming van de auteur. Alhoewel wij deze website met de grootste zorg hebben samengesteld, bestaat de mogelijkheid, dat omschrijvingen, prijzen, etc. niet correct zijn opgenomen. Prijswijzigingen voorbehouden. De bedragen zijn in Euro’s. De rendementsprognoses zijn enkel en alleen ter algemene informatie. De informatie op deze website is afkomstig van externe bronnen die als objectief aanschouwd worden maar waarbij géén garantie gegeven wordt omtrent hun juistheid. Deze bronnenomvatten overheidsinstanties, agentschappen, onafhankelijkeonderzoeksbureaus, etc. Zeewind nv biedt geen garantie dat de informatie volledig correct is. Elke geïnteresseerde dient voor zichzelf de juistheid van de informatie te verifiëren. Zeewind nv sluit alle mogelijkheden van garanties, condities en verbintenissen uit die uit deze website zouden kunnen voortvloeien alsook biedt het géén enkelegarantie op winst of bescherming tegen mogelijke verliezen op korte of lange termijn. Deze site alsook ander infomateriaal,rendementsprognoses, brochures, flyers, folders zijn gebasseerd op cijfers uit het verleden die géén garantie bieden voor de toekomst. Visualisaties, folders, verkoopsplannen, websites, van de voorgestelde projecten zijn niet bindend. Enkel plannen en teksten vermeld in akte hebben bindend karakter.

2. Privacy

Bezoekers van deze website kunnen zich via de site inschrijven op de nieuwsbrief. Dit via de contact pagina’s of knoppen. De persoonsgegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven, worden door Fabiol nv opgenomen in haar klantenbestand.

Tenzij de gebruiker zich hiertegen verzet, kunnen zijn gegevens gebruikt worden om hem op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen van Zeewind nv (opendeurdagen, acties, en andere). Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden via contact; U kan op elk ogenblik uw registratiegegevens en dus ook dit verzetsrecht laten wijzigen.

Volgende gegevens zullen NIET doorgegeven worden aan andere bedrijven of websites waarvan aangenomen wordt dat ze interessante informatie hebben voor u: naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, woonplaats. Gegevens worden NIET zonder uw persoonlijke toestemming doorgegeven aan derden.

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kan u ons steeds contacteren op: Zeewind nv, info@zeeparken.be. Voor meer algemene informatie kan u steeds de Commisie voor de bescherming van de levenssfeer bij het Ministerie van Justitie (http://www.privacy.fgov.be)

3. Geschillen en rechten

Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken. Belgisch recht is van toepassing.

4. Gegevens van de onderneming

Zeewind nv, Klemskerkestraat 26, 8450 Bredene. T 059 33 09 75, F 059 33 09 76, info@zeeparken.be, Ondernemingsnummer BE0449.812.259. Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel. Vastgoedmakelaar: Dhr. Franck, BIV 502453, uitgereikt in België.

Onderhevig aan de plichtenleer van de vastgoedmakelaar
Zeewind nv, Klemskerkestraat 26, 8450 Bredene. T 059 33 09 75, F 059 33 09 76, info@zeeparken.be, Ondernemingsnummer BE0449.812.259. Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel. Vastgoedmakelaar: Dhr. Franck, BIV 502453, uitgereikt in België.
 • Is het mogelijk om een annulatieverzekering af te sluiten?
  Voor slechts 5% van de huurprijs kunt u via ons een annulatieverzekering afsluiten. Deze verzekering zorgt ervoor dat u in geval van ziekte, ongeval of familiale omstandigheden de reservering kosteloos kunt annuleren.
 • Hoelaat kan men inchecken en wanneer moet men het huis verlaten?

De check in is normaal vanaf 14u, maar in de zomer is dit vanaf 15u. Voor de check out heeft u tijd tot 10u. Indien de check out na 12u is, dan wordt een extra nacht aangerekend. Huurders die op zondag vertrekken kunnen de sleutel in de brievenbus bij de receptie gooien.

 • Kunnen wij post in het park laten aankomen?

Brieven en postpakketen worden alfabetisch in de postvakjes bij de receptie verdeeld en kunnen vanaf 14u worden afgehaald.

 • Wie is verantwoordelijk voor de schoonmaak?

De schoonmaak is inbegrepen in de prijs, wij vragen u echter de woning proper achter te laten. De huurder is verantwoordelijk voor de vaat, als ook voor het verwijderen van alle uitwerpselen en haren van eventuele huisdieren ( dit geldt ook voor de tuin ). Het afval brengt u naar het afvalhok, vuile lakens kunt u in het huisje laten liggen.

 • Hoe verloopt de stroomafrekening?

De gasten kunnen bij aankomst en vertrek zelf de stroom aflezen. De bovenste teller is voor dagtarief ( 0.33€/kw) en is geldig vanaf 06.00 tot 22.00u. De onderste teller is voor nachttarief (0.28€/kw) en is vanaf 22.00 tot 06.00, alsook tijdens het weekend.

 • Hoe bekomt men nadien de waarborg terug?
  De eventuele extra kosten ( lakens, huisdieren en stroom) worden nadien van de 200€ waarborg afgetrokken. De waarborg word binnen de 10 dagen en na controle van de woning op uw rekening terug gestort. In geval van diefstal wordt de volledige waarborg ingehouden.
 • Waar kan met het afval deponeren?

Bij de receptie bekomt u de correcte afvalzakken. Deze kunt u deponeren in de daartoe behorende hokjes die zich in het park bevinden. Glas en papier worden gesorteerd en kunt u in de container gooien.

 • Zijn huisdieren in het park toegelaten?

Huisdieren zijn, in tegenstelling tot veel andere parken, toegelaten. Om dit ook in de toekomst te behouden is het noodzakelijk dat de dieren aan leiband blijven. Huisdieren zijn verboden in/aan het zwembad en op de sportterreinen. De eigenaar blijft verantwoordelijke voor eventuele schade of letsels aan een derde partij, als ook voor alle veroorzaakte uitwerpselen. Personen die deze regels overtreden, kunnen de toegang tot het park verboden worden. Alle huisdieren ( max. 2/huis) moeten aan de receptie aangemeld zijn.

 • Waar kunnen we de auto parkeren?

Bij iedere woning behoort een parking met hetzelfde nummer, in het park wordt 1 auto per huis toegelaten. Indien er meerdere voertuigen zijn, dan kunnen die op de bezoekersparking geparkeerd worden. Indien deze volzet is kan met de auto buiten het park parkeren. Het is ten strengste verboden om de wagen op een parking van een andere woning, het perceel, op de wegen of groenzones te parkeren. Bij een overtreding wordt eerst een waarschuwing gegeven, indien nodig kan het voertuig worden weggesleept.

 • Wat gebeurt er met verloren en/of vergeten voorwerpen?

Gevonden of achtergelaten voorwerpen worden niet terug gestuurd, men kan deze steeds ter plaatse in het park afhalen.